aleja bocian budynek obraz ptak slonecznik
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zezwolenie stałe Alkohol - Ewidencja Ludności - Urząd Gminy Galewice - Urząd Gminy Galewice.

 

Pobierz PDF

Zezwolenie stałe Alkohol

 

ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY GALEWICE

Podstawa prawna: art. 18 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.).

I. WYMAGANE DOKUMENTY:

1.      "Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Galewice
- oznaczenie rodzaju zezwolenia,
- oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres, w przypadku ustanowienia pełnomocników ich imiona, nazwiska i adres zamieszkania,
- numer w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej,
- przedmiot działalności gospodarczej,
- NIP przedsiębiorcy,
- adres punktu sprzedaży,
- adres punktu składowania napojów alkoholowych (magazynu dystrybucyjnego),
- oryginały dokumentów do wglądu.

2.      Załączniki:

- dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych,

          - pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt                           sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

          - decyzję właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu   
             zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o  
             bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. Nr 171, poz.1225).

II. OPŁATY:

1.      Opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry ( proporcjonalnie do okresu ważności zezwolenia) i za cały rok wynoszą:

- 525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

 - 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

 - 2.100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do dnia 31 stycznia, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim

2.      Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia, przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży, w którym roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła:

- 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

-37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej sprzedaży tych napojów w roku poprzednim,

-77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości tych sprzedaży w roku poprzednim.

Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w. w. wartości, wnoszą opłatę określoną w punkcie 1.
Opłata jest wnoszona na rachunek gminy w każdym roku kalendarzowym objętym zezwoleniem w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego bądź jednorazowo.
Wartość sprzedaży - kwota należna sprzedawcy za sprzedane napoje alkoholowe, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego.

Opłatę wnosi się do kasy organu lub na rachunek bankowy.

Urząd Gminy Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice

42 9256 0004 5500 0257 2000 0030

III. TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY:
Do 30 dni.

IV. TRYB ODWOŁAWCZY:

1.      Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Sieradzu za pośrednictwem organu, który wydał decyzje (odwołanie składa się w urzędzie pok.208). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia.

Lista załączników:

1.      Wniosek o wydanie zezwolenia  na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Galewice PDF

2.      Oświadczenie o wartości sprzedaży

Piotr Rybak
Urząd Gminy Galewice,
ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice, pow. wieruszowski, woj. łódzkie
tel.: 062 78 38 618, fax: 062 78 38 625, email: sekretariat@galewice.pl, http://www.galewice.pl
NIP: 619-10-75-838, Regon: 000538194
Nr konta bankowego dla Klientów Urząd Gminy Galewice RBS Lututów O/Galewice Nr 42-9256-0004-5500-0257-2000-0030
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG AA
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x